Reklamacije

Nezadovoljni ste artiklom kojeg ste kupili na našoj stranici? Obratrite nam se i mi ćemo vašu reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku.

POVRAT ROBE, NOVCA

Kupac je dužan vratiti robu neoštećenu i u nepromijenjenoj količini, osim ako je predmet uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje kupca. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je do smanjenja došlo zbog ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Vraćenu robu pošaljite na našu adresu: MS Group d.o.o., Seada Bublina 12, 71000 Sarajevo

Obrazac za povrat robe dostavljen vam je u paketu, a možete ga preuzeti i ovdje.

Ispunite obrazac i pošaljite ga emailom na reklamacije@melanie.ba, pošaljite ga poštom uz vraćeni paket ili kontaktirajte prodavača.

Kupac mora vratiti robu sa kojim iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan prodavaču u roku od 15 dana od datuma kupovine. Napominjemo da roba za povrat novca mora biti u cjelosti neoštećena. Kupac ne može i ne smije koristiti primljenu robu u ako istu namjerava vratiti ili reklamirati. U tom slućaju reklamacija neće biti odobrena.

Naime, ne radi se o probnoj kupovini; kupovina na daljinu ne daje kupcu više prava nego što ih ima pri kupovini u običnoj trgovini. Stoga potrošač može pregledati i testirati primljenu robu samo u mjeri koja je nužno potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja i kako je uobičajeno u trgovinama (npr. probati odjeću). Svako „testiranje“ i druga upotreba koja odstupa od navedenog može se smatrati korištenjem robe, što znači da je kupac odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje posljedica ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstva i funkcioniranja robe.

Potrebno je priložiti kopiju računa i svih ostalih popratnih dokumenata. Kupac snosi teret rizika gubitka, oštećenja ili uništenja proizvoda koji želi vratiti, osim ako to nije njegova krivnja. Jedini trošak koji snosi kupac u vezi sa odustajanjem od ugovora je trošak nastao vraćanjem predmeta kupnje.

GARANCIJA

Kupac može da reklamira kvar u bilo kojem trenutku tijekom jamstvenog roka. Jamstvo ovisi o proizvodu i proizvođaću. Tijekom jamstvenog roka kupac može zatražiti od jamca da besplatno otkloni kvar. Ako se kvar ne može otkloniti ili ga preduzeće ne otkloni u ukupnom roku od 45 dana, kupac može zatražiti zamjenu za novi besplatni proizvod. Nakon isteka garancije, popravak robe se vrši samo uz plaćanje. Samo ako popravak nije moguć ili ga preduzeće ne izvrši u roku od ukupno 45 dana, potrošač može zatražiti zamjenu za novi, besprijekoran proizvod.

Postupak akiviranja garancije

Kupac mora u jamstvenom roku i pod uvjetima jamstva podnijeti pisani zahtjev kojim će od davatelja jamstva zatražiti otklanjanje nedostataka, te mora dostaviti proizvod kao i garantni list i kopiju računa. Kupac ne snosi nikakve troškove za otklanjanje nedostataka ili zamjenu proizvoda. Ako prodavač utvrdi da je kvar na proizvodu nastao zbog nedoličnog ponašanja kupca, što dokazuje da je jamstveni zahtjev neopravdan, prodavač će na trošak kupca vratiti proizvod kupcu.

POVRAT NOVCA

Prodavač će kupcu vratiti novac u roku od 14 dana istim sredstvom plaćanja koje je koristio kupac, osim ako potrošač nije izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja.

ROBE NEMA NA LAGERU

Događa se da kupac izvrši narudžbu putem interneta, prodavač to potvrdi, a kasnije obavijesti kupca da naručene robe nema na lageru, dok je kupac robu već platio. Preduzeće je dužno ispuniti svoje obaveze u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, osim ako se strane drugačije ne dogovore. Ako roba nije dostupna, a prodavač stoga ne može ispuniti svoju obavezu, mora odmah obavijestiti kupca i vratiti sav uplaćeni novac. Novac se mora vratiti što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.